Informácie o prevádzke:

Stredisko v prevádzke denne v čase 09:00 - 16:00