1 jazda    
Jednosmerný 7.00  €    
Obojsmerný 9.00  €    
Školské výlety 5.00  €    

Ceny sú uvedené v € a vrátane DPH.

Zľava
Po predložení platného parkovacieho lístka (pokladničný doklad) z parkoviska v Roháčoch Spálenej doline – zľava 2 € z ceny lístka.